Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

 wychowawcy: Małgorzata Kociemba
                     Danuta Bykowska

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
 NA MAJ
1. KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL
2. BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY
3. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
4. JA I MOI BLISCY 

PIOSENKA
Kwiatki - bratki

Jestem sobie ogrodniczka,
mam nasionek pół koszyczka,
Jedne gładkie, drugie w łatki,
a z tych nasion będą kwiatki,

kwiatki - bratki i stokrotki,
dla Malwinki, dla Dorotki,
Kolorowe i pachnące,
malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem,
co podlewa grządki suche,
mam łopatkę oraz grabki,
bo ja dbam o swoje kwiatki.

kwiatki - bratki i stokrotki,
dla Malwinki, dla Dorotki,
Kolorowe i pachnące,
malowane słońcemWIERSZ
,,Dziś dla Ciebie Mamo..."
- Ścisłowski Włodzimierz
Dziś dla Ciebie Mamo,
świeci słońce złote,
dla Ciebie na oknie
usiadł barwny motyl.
Dziś dla Ciebie Mamo,
płyną złote chmurki,
a wiatr je układa
w świąteczne laurki.
Dziś dla Ciebie Mamo,
śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty
pachną też w wazonie.


Drodzy Rodzice!
   Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne przewidziane na miesiąc maj

poznanie wartości „mądrość”,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,
rozwijanie ciekawości poznawczej,
budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
rozwijanie orientacji w przestrzeni,
nabywanie wiadomości dotyczących książek,
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
poznanie różnych książek z nutami,
rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności fizycznej,
wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw,
poznanie różnych rodzajów książek,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
kształcenie słownika czynnego dzieci,
budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
wdrażanie do zgodnej współpracy,
poznanie roli księgarni,
rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni,
rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej,
rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
budzenie zainteresowania muzyką,
poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka”,
rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,
zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,
poznanie roli i wartości rodziny,
rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
wzmacnianie więzi rodzinnych,
poznanie nazw wybranych kwiatów,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
uwrażliwienie na potrzeby innych,
poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
rozwijanie wrażliwości muzycznej,
kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
rozwijanie motoryki małej,
rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,
pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,
rozwijanie umiejętności przeliczania,
rozwijanie umiejętności językowych dzieci,
zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,
rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
poznanie wyglądu różnych zegarów,
rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.,
rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.