Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

 wychowawcy: Małgorzata Kociemba
                     Danuta Bykowska

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
 NA CZERWIEC
1. ŚWIĘTO DZIECI
2. LATO - CZAS ZABAWY
3. KOLOROWE LATO
4. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
5. DO WIDZENIA! 

PIOSENKA
"Niech żyją wakacje"

Ref. Niech żyją wakacje,
       niech żyje pole i las,
       i niebo, i słońce,
       wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Ref. Niech żyją wakacje,
       niech żyje pole i las,
       i niebo, i słońce,
      wolny, swobodny czas.


WIERSZ
"NA WAKACJE RUSZAĆ CZAS"

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
 
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
 
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
 
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
 
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.


Drodzy Rodzice!
   Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne przewidziane na miesiąc czerwiec

 
poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
budzenie empatii,
poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
rozwijanie słownika czynnego,
rozwijanie mowy komunikatywnej,
zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
rozwijanie orientacji w przestrzeni,
zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
poznanie wybranych kroków tanecznych,
rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności fizycznej,
uwrażliwienie na piękno tańca,
poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,
wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
rozwijanie motoryki małej,
wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,
poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
rozwijanie kreatywności,
rozwijanie empatii i wrażliwości,
poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
rozwijanie poczucia rytmu,
rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
rozwijanie sprawności motorycznej,
wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,
poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu,
poznanie różnych letnich zabaw,
rozwijanie umiejętności wokalnych;
odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
zachęcanie do estetycznego wykonania pracy,
poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
rozwijanie percepcji wzrokowej,
doskonalenie umiejętności liczenia;
uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.