Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

 wychowawcy: Małgorzata Kociemba     
                     Danuta Bykowska


 

16 maja 2022 r., godz. 16:15 - zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy!

           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
 NA MAJ
1. PRZYGODY BLISKO NATURY
2. KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL
3. BAŚNIE, BAJI, LEGENDY
4. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
5. JA I MOI BLISCY
 

PIOSENKA
"Kocham cię ti amo je t'aime"

Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów
Ty z pewnością wiesz to wszystko
Jednak powiem to znów
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też


WIERSZ
 "Książka"
Czemu książka stoi niema?
Może o czym mówić nie ma?
Jej literek czarne rządki
smutne jak jesienne grządki.
Czemu taka nudna, pusta,
jakby jej zamknięto usta?
Aż tu nagle, moja miła,
niema książka przemówiła.
I gadała, i śpiewała,
czego nie opowiadała!
O przygodach, awanturach,
ptakach, kwiatach,morzach, górach.
Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
Jak to wszystko w niej drzemało?
Chyba nie ma o co pytać:
nauczyliśmy się czytać


Drodzy Rodzice!
   Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne przewidziane na miesiąc maj

wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów
grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie
o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru,
przeciwstawianie się złu;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości,
rozwijanie asertywności;
poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa,
lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami
porządkowymi;
kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie
globalne);
rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i
różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów
literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie
głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca
w wyrazie;
zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych,
konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.