Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa zerowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Wychowawca: Agnieszka Kuśmierczyk

 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA 
NA CZERWIEC


1. IDZIE LATO PRZEZ ŚWIAT
2. IDZIE LATO PRZEZ ŚWIAT
3. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
4. DO WIDZENIA! 
PIOSENKA
„Złap lato za rękę”
1. W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

2. Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

3. Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma światWIERSZ
,,Jedziemy na wakacje” 
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
 
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
 
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
                               
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!

 

ZAPLANOWANE CELE DO REALIZACJI NA MIESIĄC CZERWIEC GRUPIE „0’
wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw
kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych
rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej wyrazów
poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza
wprowadzenie pojęcia rozwaga
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie sprawności ruchowej
doskonalenie kompetencji językowych
zapoznanie z nazwami największych polskich jezior
doskonalenie umiejętności czytania
wprowadzenie nazw gór (Tatry, Bieszczady)
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci
budzenie zaciekawienia tematem szkoły
ćwiczenie dodawania i odejmowania na liczmanach i w pamięci
rozwijanie spostrzegawczości
kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania
ćwiczenie pamięci
utrwalanie nawyków higienicznych
doskonalenie umiejętności odczytywania działań matematycznych
rozwijanie poczucia rytmu
utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach