Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

INFORMACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Informujemy, że przerwa wakacyjna w  roku szkolnym 2021/2022 obowiązywać  będzie w następującym terminie :
01.08. 2022r. - 31.08.2022r.


Zarządzenie nr 261 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24.09.2021r.
Zapisy na dyżur wakacyjny u wychowawców w poszczególnych grupach.W miesiącu kwietniu w naszym przedszkolu odbędzie się konkurs recytatorski dla dzieci
pt. ,, Zaczarowany świat wierszy Jana Brzechwy’’.
Zgłoszenie dziecka do konkursu należy dokonać u wychowawcy grupy do końca miesiąca marca.
Do konkursu przygotowuje dziecko rodzic.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w grupach 16 kwietnia 2021 roku.
Drugi etap konkursu – 23 kwietnia 2021 roku.

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,, ZACZAROWANY ŚWIAT WIERSZY JANA BRZECHWY ‘’

Cele konkursu
popularyzacja utworów Jana Brzechwy
rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
zachęcanie rodziców do wspólnego czytania dzieciom literatury dziecięcej
Zasady organizacyjne
konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 letnich
do występu dziecko przygotowuje rodzic
rodzic zgłasza uczestnictwo dziecka nauczycielowi grupy do końca marca
pierwszy etap konkursu odbędzie się w grupach 16 kwietnia
drugi etap konkursu odbędzie się 23 kwietnia
recytacje będą oceniane przez Jury w dwóch kategoriach wiekowych 4 latki,
 5-6 latki
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody 
Kryteria oceny
dobór tekstu i jego pamięciowe przyswojenie
interpretacja ( tempo, intonacja, dykcja )
ogólny wyraz artystyczny na scenie ( uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu )
 
 

DRODZY RODZICE!

1. OD 1.09.2020 ROKU PLACÓWKA DZIAŁA STACJONARNIE
2. DO PLACÓWKI PRZYPROWADZAMY DZIECKO ZDROWE ​
3. PROSIMY WYCHOWAWCY DOSTARCZYĆ:​​
 - oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik 1)
 - zgodę na codzienny pomiar temperatury (załącznik 2)
 - deklarację pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik 3)  

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówki:
   - dezynfekuje ręce swoje,
   - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania)
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez cały czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne  oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
9. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
10. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę w holu głównym., by do przedszkola nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi.
 .
  
 

Załączniki artykułu

oswiadczenie o stanie zdrowia dziecka (docx) 0.01mb, (pobrań: 120)
zgoda na pomiar tempertury (docx) 0.01mb, (pobrań: 115)
deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu (docx) 0.08mb, (pobrań: 118)