Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

                 

wychowawca grupy: Agnieszka Nowakowska
                               Anetta Szafnicka
 

                                         

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

1. NASZE CIAŁO
           2. WIADOMOŚĆ Z DALEKA
  3. ZIMA TUZ, TUŻ
                 4. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
         5. HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!


PIOSENKA
1.Kiedy mroźny grudzień nadchodzi,
to Mikołaj do dzieci przychodzi.
Pod łóżeczka i poduszki wkłada paczki i paczuszki.
2.Dzieci Mikołaja kochają, na wizytę jego czekają
Zaglądają pod poduszki, czy są paczki i paczuszki

WIERSZ
A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.
ZADANIA NA GRUDZIEŃ


Nasze ciało
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku, zacieśnianie więzi w grupie
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków
Wiadomość z daleka
 • poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, zacieśnianie więzi w grupie
 • utrwalanie znajomości pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), wdrażanie do samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości
Zima tuż-tuż…
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ubioru i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości (duży, mały), rozwijanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie utworu muzyki klasycznej, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
Przygotowania do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
 • poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 4, wzbudzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, poznanie miejsca pozyskiwania choinek, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
 Hej, kolęda, kolęda!
 • utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy
 • utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do dostrzegania naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie
 • poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie sprawności ruchowej, uzmysłowienie piękna kolęd
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku