Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =


wychowawcy: Eliza Kubera     
                     

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ

1. Poznajmy się.
2. W naszym przedszkolu.
3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
4. Bezpieczni na drodze.

 

PIOSENKA
„ Bo w przedszkolu”


1. Budzik rano woła mnie:
- Dzyń, dzyń , nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
- Ruszać czas, tup, tup!
Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza
pani, już od progu z uśmiechem nas
wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi,
i o wszystko ją można zapytać.
2. Do przedszkola , spiesz się spiesz,
hau,hau,hau! – prosi pies.
Kotek mruczy: – Ja bym chciał z tobą
iść, miau, miau.
Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza
pani……

 

WIERSZ
Gdy zamierzasz przejść ulicę”


Gdy zamierzasz przejść ulicę
Musisz poznać tajemnicę.
Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna - wiec swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie
Każdy uczeń, nawet mały,
Zna na pamięć te sygnały
I odróżnia na ulicach
Wszystkie znaki na tablicach.


ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE V
 nawiązywanie relacji rówieśniczych
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 doskonalenie umiejętności przeliczania
 doskonalenie umiejętności nazywania części ciała
 rozwijanie motoryki małej
 rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej
 ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
 wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 utrwalenie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy
 rozwijanie sprawności manualnej
 kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku
 rozwijanie samodzielności
 rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu
 poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu
zabaw
 rozwijanie sprawności ruchowej
 poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych
 budowanie poczucia własnej wartości
 rozwijanie kreatywności
 utrwalenie nazw kolorów
 poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o
pomoc
 poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki
 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy sylabowej
 rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie
 poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 poznanie wybranych znaków ostrzegawczych
 rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych