Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
 
wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                  Justyna Owczarek
                                    
  
                                                     
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ


1. POZNAJMY SIĘ
2. W NASZYM PRZEDSZKOLU
3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
4. BEZPIECZNI NA DRODZEPIOSENKA   
Tu drużynę naszą mamy
i radośnie w niej działamy.
Wspólna praca i zabawa
to jest najważniejsza sprawa!
Ref.: Do drużyny zapraszają:
Franek z Kubą, Iga z Mają,
Leon, Ala, Hela, Antek.
Zapraszamy! Drzwi otwarte!
Chcemy sięgać po marzenia,
świat poznawać, w lepszy zmieniać.
Młodsi, starsi, wszyscy razem!
Dołącz do Drużyny marzeń! (x3)


  WIERSZ
Komu myśl do głowy wpadła,
by wymyślić sznurowadła?
Kto nas skazał na torturki,
by przez dziurki przewlec sznurki?
Wynalazca sznurowadeł
to na pewno był ktoś taki,
kto nie wiedział, że na świecie
są dzieciaki przedszkolaki.

 
Zaplanowane działania na miesiąc wrzesień 
poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, tworzenia rymów, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie współpracy
wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji,
utrwalenie przemienności dni tygodnia,  rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności,
rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych