Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
 
wychowawca grupy: Agnieszka Nowakowska
                    ​             Bogumiła Zątak
                                  Agnieszka Malczewska

 
 
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
CZERWIEC

1. KOLOROWE LATO (2 TYGODNIE)
2. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
3. DO WIDZENIA

 

PIOSENKA 
,,Niech żyją wakacje’’
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
 
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

 
 
WIERSZ
,, Na wakacjach’’
Wakacyjne miesiące
na wyprawy zapraszają.
Wakacyjne miesiące
leniuchować pozwalają.
 
Na mazurskich jeziorach
wszyscy chcemy pożeglować.
Zbierać grzyby, jagody
i po łąkach maszerować.
 
Po wakacjach się spotkamy
o wrażeniach opowiemy.
Teraz prędko się żegnamy
no i wyruszamy w świat.         Zaplanowane działania na miesiąc czerwiec
          GRUPA III – 5 – latki

• Wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
• Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych,            rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie      na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
• Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
• Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,        nad, pod przed, za, między, obok, w;
• Kształtowanie umiejętności liczenia; operowanie liczebnikami porządkowymi;
• Kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
• Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
• Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
• Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków,
  wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania
   i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie         wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
• Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• Rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z        wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.