Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
wychowawcy grupy: Agnieszka Hejduk
                               Agnieszka Kuśmierczyk
 
TEMATYKA  NA MIESIĄC  WRZESIEŃ
 
             1.  POZNAJMY SIĘ!
             2.  W NASZYM PRZEDSZKOLU.
            3.  JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI.
            4.  BEZPIECZNI NA DRODZE.
 
 
 
                     PIOSENKA
      „Przedszkole drugi dom”

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
 
2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
 
3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
 
     
WIERSZ
 
„W przedszkolu jak w domu” 
Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
Że my się czujemy jak u siebie w domu!


Drodzy Rodzice!
Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc wrzesień

 
nawiązywanie relacji rówieśniczych
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu                                                                                                      
poszerzenie słownika czynnego
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
doskonalenie orientacji w schemacie ciała
doskonalenie umiejętności przeliczania
poznawanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
rozwijanie sprawności motoryki małej
podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych
dokonywanie analizy sylabowej wyrazów
poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu
poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw
rozwijanie sprawności manualnej
poszerzanie wiedzy o zasadach utrzymania higieny
rozwijanie samodzielności
utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych
kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób
rozwijanie sprawności ruchowej
poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
budowanie poczucia własnej wartości
rozwijanie kreatywności
poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu
utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych
rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie
rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
rozwijanie umiejętności klasyfikacji
kształcenie słuchu muzycznego