Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

wychowawcy grupy: Dorota Szulc
                               Marta Smolarek
                               

 
    TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ

      1. W przedszkolu.
             2. Moja miejscowość.
            3. Ja, ty i środowisko
4. Dary jesieni.
PIOSENKA
  ,,ŚPIEWANKA PRZEDSZKOLAKA”
Do przedszkola co dzień rano
idę z tatą albo z mamą.
W szatni daję im całusa
i do sali szybko ruszam.
Ref: Przedszkolaczek to jest zuch
zuch nie byle jaki.
Do przedszkola raz i dwa
idą przedszkolaki.
Pani śpiewa nam piosenki
a my na dzwoneczkach gramy.
Malujemy malowanki
wieżę z klocków układamy.
Ref: Przedszkolaczek.......
Do ogródka wychodzimy
w chowanego się bawimy.
A na obiad wszystko zjemy
bo urosnąć duzi chcemy.
Ref: Przedszkolaczek................
 
WIERSZ
,,TRZYLATKU”
Mój mały trzylatku
usiądź z mani w kole
pani ci pokaże
twoje przedszkole.
W szatni schowaj butki
a zabawki w sali
w umywalni umyj rączki
zuch jesteś – choć mały!
 
Cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne przewidziane na miesiąc wrzesień.
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, podawanie nazw poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych:
koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.