Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

galeria gr. IV

Niedziela 19 września 2021

Więcemir, Teodor, Wilhelmina, Marta, Alfons, Trofim, Konstancja, Festus, January, Zuzanna, Arnolf, Arnulf