Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

                 

wychowawca grupy: Agnieszka Nowakowska
                               Anetta Szafnicka
 

                                           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ


1. POZNAJMY SIĘ
2. W NASZYM PRZEDSZKOLU
3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
4. BEZPIECZNI NA DRODZE

 

         WIERSZ      
           

Stoły ślicznie nakryte,
rączki czysto umyte,
każdy cierpliwie czeka
na swój kubek mleka.
Nie ma plam na fartuszku,
nie ma resztek w garnuszku.
Pod stołem nie ma śmieci
bo tu jadły grzeczne dzieci.


PIOSENKA 

Jestem sobie przedszkolaczek
nie grymaszę i nie płaczę
na bębenku swoim gram
ram tam tam ram tam tam
 
Kto jest beksą i mazgajem
ten się do nas nie nadaje
niechaj w domu siedzi sam
ram tam tam ram tam tam
 
Mamy tu zabawek wiele
to są nasi przyjaciele
tu kolegów dobrych mam
ram tam tam ram tam tam


ZADANIA NA WRZESIEŃ

 1. stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych,
 2. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 3. doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 4. rozwijanie sprawności ruchowej,
 5. nabywanie umiejętności odpowiedniego witania się w różnych sytuacjach
 6. doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała,
 7. kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
 8. rozwijanie słuchu fonematycznego,
 9. doskonalenie sprawności manualnej,
 10. poznawanie miejsc w sali 
 11. poznanie zasad utrzymania higieny ciała,
 12. wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nazwy przedmiotów
 13. rozwijanie słuchu muzycznego,
 14. nabywanie umiejętności poruszania się w korowodzie,
 15. kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu,
 16. utrwalenie znajomości nazw kolorów,
 17. rozwijanie zdolności do współpracy,
 18. nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby
 19. rozwijanie umiejętności przeliczania,
 20. przyswojenie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 21. poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze,
 22. poznanie wybranych znaków drogowych,
 23. rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 24. kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 25. utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych,