Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Danuta Motylska             

  
                                           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
GRUDZIEŃ

1. NADCHODZI ZIMA
2. COTRAZ ZIMNIEJ
3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
4. WESOŁYCH ŚWIĄT
 

WIERS
 ,, W WIGILIĘ’’
Na stole obrus, a pod nim siano,
dwanaście potraw wśród nakryć czeka.
Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
nikt się nie kłóci i nie narzeka.
 
Wszyscy opłatek biorą do ręki,
szczere życzenia sobie składają.
A gdy spróbują każdego dania,
piękne kolędy wspólnie śpiewają.
 
Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,
zostanie dzisiaj ciepło przyjęty.
A kto był dobry, miły, uczynny,
ten pod choinką znajdzie prezenty.


PIOSENKA  
,,ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY’’
Nad Betlejem gwiazdka
pulchna i odświętna
już umyła w chmurkach
rączki i oczęta.
Żeby tam w żłóbeczku
malec jak okruszek
spojrzał na nią pierwszy
jak na bratnią duszę.
 
Ref: No a ten aniołek najładniejszy
biegnie sam w ubranku swym najbielszym.
Biegnie w dół, rozchmurza ciemne chmury.
Nie chce już na święta patrzeć z góry.
 
 A anioły starsze
strasznie roztargnione.
Zakładają skrzydła
ot, na lewą stronę.
Patrzą na zegary.
Pada na nie trwoga.
Bardzo są spóźnione,
a daleka droga.
Ref: ….ZADANIA NA GRUDZIEŃ
 

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • Rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutk
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • Rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • Wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • Rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • Budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek  –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • Stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.