Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               Marta Smolarek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MAJ
1. GDZIE JEST NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA ŚWIECIE?
2. CZYIM DOMEM JEST ŁĄKA?
3. JAK DALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI?
4. CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?
 
PIOSENKA 
"Supermocni"

 
1. Coś wam dzisiaj powiem – ja bohaterów znam.
 To super są bohaterowie – rodziców takich mam.
Nie muszą zmieniać strojów i nosić peleryny,
 by być od zadań tych specjalnych dla całej swojej superrodziny.
 
 Ref.: Mama leczy wszystkie brzuszki i paluszki.
Tata ciągle coś naprawia tu i tam.
Mama szepcze bajki słodkie do poduszki.
 Tata wozi nas po mieście, lody kupuje nam.
 Mamie można mówić wszystko, można się rozczulić.
 I to, co tak zasmuciło, odejdzie w cień.
A do taty jak do miśka można się przytulić.
To są moi Supermocni na każdy dzień.
 To są moi Supermocni na każdy dzień.
 
 2. Coś wam dzisiaj powiem – rodzice mają moc.
Tej mocy ciągle używają – codziennie, w dzień i noc.
 I czuję się bezpiecznie, gdy jestem w domu z nimi,
bo nic się złego stać nie może pod jednym dachem
z Supermocnymi.
 
 Ref.: Mama leczy wszystkie brzuszki…


 
WIERSZ 
" Listy"

W bardzo pięknej sukni w kwiaty
 pisze mama list do taty:
 „Kochany tato!
 Bardzo cię kocham.
Kochany tato!
 Nudno mi trochę!
 Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
 żywego pieska,
misia i sanki,
 i jeszcze rower,
i jeszcze za to bardzo cię kocham, kochany tato!”
W pięknej kurtce od piżamy
 pisze tata list do mamy:
 „Kochana mamo!
Jestem już grzeczny
i nie grymaszę
przy zupach mlecznych!
Więc kup mi, proszę,
 trzy niespodzianki:
 lalkę i pralkę,
i wycinanki,
 i jeszcze farby
 kup mi tak samo!
Bardzo cię kocham,
 kochana mamo”.
Na tym się kończy zabawa cała
 – mama córeczkę spać zawołała
.


Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc maj
określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką;
nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów;
organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy;
określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
określanie swoich zainteresowań;
inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
próby samodzielnego czytania;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski;
wskazanie wieloznaczności słowa dom;
inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy ;
podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola;
poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości;
poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej;
wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów;
poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej;
sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
samodzielne układanie opowiadań;
używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy; rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz;
dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów;
czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
rozpoznawanie liter pisanych;
posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie;
zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;
nazywanie źródeł dźwięków;
poznawanie muzyki innych narodów;
nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek);
rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów).