Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               Marta Smolarek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
GRUDZIEŃ
1. CO CIESZY MIKOŁAJA?
2. JAKIE SPORTY UPRAWIA PANI ZIMA?
3. O CZYM W ŚWIETA KAŻDY Z NAS PAMIĘTA?
4. KTÓRY ŻYWIOŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY?
 
PIOSENKA   
" ŚWIEĆ GWIAZDECZKO MAŁA ŚWIEĆ”
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Świeć, gwiazdeczko…

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria
To gloria,  święta historia
Święta historia

Świeć, gwiazdeczko…

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko…WIERSZ 
 „WIERSZ DLA MIKOŁAJA”
W mroźną noc grudniową,
Wśród śnieżnej zamieci,
Para reniferów
Z nieba do nas leci.

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu,
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów.

Święty Mikołaju
Na ciebie czekamy,
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy.

Przyjdź do nas w gościnę,
Szczerze zapraszamy.
Wierszyk ci powiemy,
Piosenkę zaśpiewamy.

A ty daj prezenty,
Rózgi odrzuć w kąt,
I życz wszystkim dzieciom
Kolorowych Świąt.Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc grudzień
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter e E, s S,  b B, czytanie krótkich tekstów;  rozpoznawanie poznanych liter pisanych;
rozwijanie słuchu fonematycznego, wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7,
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań,
rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
improwizowanie ruchowe do dowolnej  muzyki;
samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy .
zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,
porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości; 
nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy,
wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
rysowanie z wyobraźni;
poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości,
rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.