Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

DRODZY RODZICE !


Rodzice dokonują opłat w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy
do dnia 10-go każdego miesiąca.


Pasek z odpłatnością można odebrać w placówce lub uzyskać wiadomość telefoniczną.

Odpłatność za przedszkole wynosi:

dzienna stawka żywieniowa 11.00 zł

Podstawa programowa bezpłatna obejmuje godziny 8.00 - 13.00


Opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1.30 zł.

Sześciolatki płacą jedynie za wyżywienie.