Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
GRUDZIEŃ


1. CZEKAM NA MIKOŁAJA
2. JUŻ ZIMA
3. CHOINKA
4 W OCZEKIWANIU NA NOWY ROK


 
PIOSENKA
„Mikołaj jedzie samochodem”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj
 
   
WIERSZ
,,Mikołaj"

Mikołaju usiądź z nami wkoło
pobawimy się wesoło.
Zatańczymy wokoło choinki,
chłopcy i dziewczynki.
Zaklaszczemy, zaśpiewamy
i prezenty wszystkim damy.  
 

Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc grudzień
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
Zna znaczenie zwierząt domowych w życiu człowieka
Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku
Rozumie konieczność ciepłego ubierania się w zimie
Zna zasady bezpiecznego korzystania z sanek
Pokonuje nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy
Wie, jakie święta się zbliżają
Zna choinkę – drzewo iglaste
Rozumie znaczenie wody w życiu roślin
Aktywność językowa:
Rozwija umiejętność słuchania krótkich tekstów literackich
Posługuje się nazwami zimowego sprzętu sportowego
Ćwiczy mięśnie narządów mowy
Uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
Próbuje opisać wygląd Mikołaja
Aktywność matematyczna:
Liczy w dostępnym zakresie
Rozumie określenia: największa, jedno za drugim, tyle samo, kula, duże, mniejsze, najmniejsze, para
Zna liczebnik porządkowy – pierwszy
Porównuje liczebność zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
Doskonali orientację w schemacie własnego ciała
Rozumie określenia: na , pod, na górze – wysoko i na dole - nisko
Aktywność plastyczna i techniczna:
Prowadzi pędzel według wyznaczonych linii i wzorów
Poznaje właściwości papieru
Układa obrazek z części
Odzwierciedla wygląd bałwanka w formie przestrzennej – lepi z plasteliny
Umiejętnie korzysta z farb
Uczy się prawidłowo trzymać kredkę
Uczy się prawidłowo posługiwać flamastrami
Aktywność słuchowa i muzyczna:
Uczestniczy w zabawach ze śpiewem
Zna i śpiewa poznane piosenki
Doskonali poczucie rytmu
Ilustruje ruchem wybrane utwory
Próbuje śpiewać piosenki w duecie lub solo
Rozróżnia natężenie dźwięku cicho – głośno
Słucha kolęd, próbuje śpiewać proste kolędy
Aktywność ruchowa:
Reaguje w zabawie na sygnały słuchowe, słowne i wzrokowe
Uczestniczy w zabawach ruchowych
Wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
Ilustruje ruchem treść  wiersza
Uczy się prawidłowego chodu na czworakach
Rozwija ogólną sprawność ruchową i zręczność
Rozwija koordynację ruchową
Umiejętnie porusza się w kole wiązanym.