Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
 
wychowawca grupy: Agnieszka Malczewska
                                           Dominika Owcarz
                                 
                                    
  
TEMATYKA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
1. Wiadomość z daleka
2. Zima tuż- tuż...
3. Przygotowania do świąt
4. Hej, kolęda, kolęda!
 WIERSZ
„Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.
Kidy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.
Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał...
Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził...
Nagle słyszę, mama szepce:
- Bądź dobry dla ludzi

 
PIOSENKA
„Gdy na ziemi Bóg się rodzi”

Noc ma coraz więcej gwiazd,
Srebrnych broszek i kolczyków,
Bo na niebie wielki zjazd,
Aniołowie stoją w szyku.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
W ubogiej stajence,
Więcej szczęścia pośród ludzi,
Miłości też więcej.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
Radujmy się wielce
I dziękujmy jak najpiękniej
Najświętszej Panience.

Dzień się stroi w jasny szal,
Ptaki nucą głosem cienkim,
Nawet drzewa idą w dal,
Do Betlejem, do stajenki.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
W ubogiej stajence,
Więcej szczęścia pośród ludzi,
Miłości też więcej.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
Radujmy się wielce
I dziękujmy jak najpiękniej
Najświętszej Panience.

Biegną dzieci tam gdzie cud,
Podarunków kosze niosą,
U stajenki klęcząc wrót,
Pobłogosław Dziecię, proszą.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
W ubogiej stajence,
Więcej szczęścia pośród ludzi,
Miłości też więcej.

Gdy na ziemi, Bóg się rodzi,
Radujmy się wielce
I dziękujmy jak najpiękniej
Najświętszej Panience.

Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc grudzień
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Rozwijanie tężyzny fizycznej,
- wyrabianie postawy szacunku do osób starszych
- wyrabianie szacunku do osób pracujących w różnych zawodach
- poznanie zawodu listonosza
- poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości
- utrwalenie numeru alarmowego 112
- poznanie sposobów ochrony przed zimnem i bezpiecznej zabawy
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świat
- poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstów opowiadania i rożnych przykładów
- Kształtowanie sprawności manualnej
- doskonalenie sprawności słuchania ze zrozumieniem oraz słuchu fonetycznego
- rozwijanie umiejętności odpowiedzialności za siebie i innych
- dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej
- rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
- kształtowanie umiejętności odwzorowywania
- doskonalenie umiejętności przeliczania
- rozwijanie umiejętności kwalifikacji