Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 4

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
wychowawcy grupy: Agnieszka Hejduk
                               Agnieszka Kuśmierczyk
                               
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ


1. POZNAJEMY SIĘ
2. W NASZYM PRZEDSZKOLU
3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
4. BEZPIECZNI NA DRODZE
 

       PIOSENKA
 „Bo w przedszkolu”

1.Budzik rano woła mnie:                         
– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
– Ruszać czas tup, tup.
 
Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi,
i o wszystko ją można zapytać. (×2)
 
2.– Do przedszkola spiesz się, spiesz,
hau, hau, hau! – prosi pies.
Kotek mruczy: – Ja bym chciał
z tobą iść, miau, miau.
 
Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani...

 


WIERSZ 
„Pociąg”

Ustawiamy się gęsiego,
Łapiemy jeden drugiego.
Wołamy głośno: uuuu!
I pociąg rusza: ciuch…
 
Światło zielone! Idziemy…
Światło czerwone! Stajemy!
Zielone… Czerwone…
Zielone… Czerwone…
Zielone… Czerwone…
 
Wszyscy tworzymy stonogę
I dalej ruszamy w drogę.
Jeden krok do przodu
I stajemy znowu…
 
A teraz, stojąc gęsiego,
Łapiemy jeden drugiego
I razem siadamy,
Sąsiada puszczamy,
Sąsiada puszczamy.
 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA WRZESIEŃ
nawiązywanie relacji rówieśniczych                                                                                                          
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
doskonalenie orientacji w schemacie ciała
doskonalenie umiejętności przeliczania
doskonalenie umiejętności nazywania części ciała
rozwijanie sprawności motoryki małej
rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej
ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
utrwalanie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy
rozwijanie sprawności manualnej
kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku
rozwijanie samodzielności
rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu
poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw,
rozwijanie sprawności ruchowej
poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych
budowanie poczucia własnej wartości
rozwijanie kreatywności
utrwalenie nazw kolorów
poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc
poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki
rozwijanie umiejętności dokonywania analizy sylabowej
rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie
poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
rozwijanie słuchu fonematycznego
poznanie wybranych znaków ostrzegawczych
rozwijanie umiejętności klasyfikacji
kształtowanie umiejętności odwzorowywania
doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych
kształcenie słuchu muzycznego