Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
wychowawcy grupy: Agnieszka Hejduk
                               Agnieszka Kuśmierczyk
                               
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MAJ


1. ZNAM RÓŻNE ZWIERZĘTA
2. MAMA I TATA SĄ WAŻNI
 

       PIOSENKA
  „Dla Was”

1.Moja mama fajna jest,
o tym ja najlepiej wiem.
Gdy mi smutno jest i źle,
zawsze przy mnie blisko jest.
Ref. Bo mama, bo mama
najlepiej wszystko wie.
Bo mama, bo mama
tak bardzo kocha mnie.
2.A mój tata, to jest ktoś,
czasem mi zaśpiewa coś.
Kiedy wolną chwilę ma,
chętnie ze mną w piłkę gra.
Ref. Bo tata, bo tata
najlepiej wszystko wie.
Bo tata, bo tata
tak bardzo kocha mnie.WIERSZ 
„Serce dla rodziców”
Mamo, tato coś Wam dam.
Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
Mamo, tato - Żyjcie sto lat!ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA MAJ
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

Rozumie potrzebę opiekowania się zwierzętami
Zna zwierzęta żyjące na wsi i na łące
Dostrzega rolę rodziców w życiu rodziny
Pokonuje nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy
Odczuwa oraz okazuje przywiązanie i szacunek do rodziców
Odczytuje treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu
Rozwija zmysł dotyku – kojarzy przedmiot z czynnością
Aktywność językowa:
Uważnie słucha tekstów literackich
Posługuje się nazwami zwierząt
Ćwiczy mięśnie narządów mowy
Uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
Buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie
Posługuje się nazwami: ubrań, produktów spożywczych, owoców, warzyw
Wiąże opis słowny z osobami
Aktywność matematyczna:
Liczy w dostępnym zakresie
Rozumie określenia: obok, na górze, na dole, przed, tyle samo
 Tworzy rytmiczny układ elementów według wzoru
Porównuje liczebność zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
Doskonali orientację w schemacie własnego ciała
Porównuje wielkości: mały, większy, największy, duży, mniejszy, najmniejszy
Aktywność plastyczna i techniczna:
Prowadzi pędzel według wyznaczonych linii i wzorów
Rozwija umiejętność posługiwania się nożyczkami
Układa obrazek z części
Umiejętnie lepi z plasteliny
Umiejętnie korzysta z farb
Uczy się prawidłowo trzymać kredkę
Wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru
Rysuje postać ludzką według wzoru
Wykonuje obrazek z gotowych elementów
Aktywność słuchowa i muzyczna:
Zna i śpiewa poznane piosenki
Doskonali poczucie rytmu
Ilustruje ruchem wybrane utwory
Uczestniczy w zabawie ze śpiewem
Próbuje śpiewać piosenki w duecie lub solo
Rozpoznaje głosy zwierząt żyjących na wsi
Reaguje na sygnały słuchowe
Kojarzy dźwięk z czynnością
Aktywność ruchowa:
Ilustruje ruchem treść wiersza
Wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
Rozwija ogólną sprawność i zręczność
Doskonali umiejętność chodzenia na czworakach
Rozwija koordynację ruchową
Umiejętnie porusza się w kole wiązanym
Reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe
Wykonuje ćwiczenia z przyborem
Rozwija zręczność i zwinność