Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Danuta Motylska             

  
                                           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
STYCZEŃ

1. PŁYNIE CZAS
2. MŁODSI I STARSI
3. SPORT TO ZDROWIE
4. DBAM O ZDROWIE
 

WIERSZ
Co zrobić, aby zdrowym być?
Na przykład dużo wody pić.
Jeść owoce i warzywa,
gdyż to na cerę dobrze wpływa.
Dużo biegać, dużo ćwiczyć,
aby więcej już nie przytyć.
Zjadać jabłko i marchewkę,
żeby ładną mieć sylwetkę.
Unikać produktów z konserwantami,
a na deser zajadać się owocami.
Każdy człowiek to samo ci powie,
że najważniejsze w życiu jest zdrowie
.

PIOSENKA  
I.  Sypie śnieżek: syp, syp, syp,
    w oczy i policzki.
    Zima z lodu szalik ma,
    a z płatków rękawiczki.
  Ref. Na szybie namaluje dzwonek,
           już przy dzwonku jest aniołek.
           Będzie dzwonić: dzyń, dzyń, dzyń,
           a aniołek tańczyć z nim.
II. Skrzypi mrozek: skrzyp, skrzyp, skrzyp,
     w brody oraz w nosy.
     Zima z wiatru suknię ma,
     a ze szronu srebrne włosy
.

ZADANIA NA STYCZEŃ
- poszerzanie słownictwa czynnego dzieci o pojęcia dotyczące wartości pomoc, życzliwość
- rozwijanie procesów myślowych : pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciąganie wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowanie wypowiedzi pod względem stylistycznym; rozwijanie mowy dialogowej
- stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np.zegar, nazwy dni tygodnia, monety, bilon, narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, medal, zawodnik oraz wprowadzenie liter Z z;B b; N n; S s i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych
- rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem - uświadomienie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia.
- wprowadzenie cyfry 6, znaku matematycznego +; kodowanie i dekodowanie za pomocą cyfr 1-6 i znaku =.
- poznawanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś, poznanie historii powstania zegara; kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
- pamięciowe opanowanie dni tygodni, nazw miesięcy według kolejności występowania; rozumienie pojęć : wczoraj, dziś, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia, rozumienie zasady następstwa czasu
- budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy osobom starszym, budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych, 
- rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
- rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum
 3- i 4- miarowego, ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i plastikowych butelek; rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych; rozwijanie pamięci słownej i muzycznej
- zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon
- wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką
- poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem - zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia
- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,