Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
wychowawcy grupy: Agnieszka Hejduk
                               Agnieszka Kuśmierczyk
                               
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
GRUDZIEŃ


1. CZEKAM NA MIKOŁAJA
2. JUŻ ZIMA
3. CHOINKA
4. W OCZEKIWANIU NA NOWY ROK


 

       PIOSENKA
„Kiedy mroźny grudzień nadchodzi”
1. Kiedy mroźny grudzień nadchodzi,
to Mikołaj do dzieci przychodzi.
Ref: Pod kołderki i poduszki wkłada paczki i paczuszki. 2x
2. Dzieci Mikołaja kochają,
I na niego długo czekają.
Ref: Zaglądają pod poduszki,
czy są paczki i paczuszki. 2x


WIERSZ
„Mikołaj” 
Mikołaj prezenty pakuje
i do drogi się szykuje.
Jadą po białym śniegu sanie,
zaraz każdy paczkę dostanie.


ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA GRUDZIEŃ
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku
Rozumie konieczność ciepłego ubierania się w zimie
Zna zasady bezpiecznego korzystania z sanek
Pokonuje nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy
Wie, jakie święta się zbliżają
Zna choinkę – drzewo iglaste
Rozumie znaczenie wody w życiu roślin
Aktywność językowa:
Uważnie słucha tekstów literackich
Posługuje się nazwami zimowego sprzętu sportowego
Ćwiczy mięśnie narządów mowy
Uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
Próbuje opisać wygląd Mikołaja
Aktywność matematyczna:
Liczy w dostępnym zakresie
Rozumie określenia: największa, jedno za drugim, tyle samo, kula, duże, mniejsze, najmniejsze, para
Zna liczebnik porządkowy – pierwszy
Porównuje liczebność zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
Doskonali orientację w schemacie własnego ciała
Rozumie określenia: na, pod, na górze – wysoko i na dole – nisko
Aktywność plastyczna i techniczna:
Prowadzi pędzel według wyznaczonych linii i wzorów
Poznaje właściwości papieru
Układa obrazek z części
Odzwierciedla wygląd bałwanka w formie przestrzennej – lepi z plasteliny
Umiejętnie korzysta z farb
Uczy się prawidłowo trzymać kredkę
Uczy się prawidłowo posługiwać flamastrami
Aktywność słuchowa i muzyczna:
Zna i śpiewa poznane piosenki
Doskonali poczucie rytmu
Ilustruje ruchem wybrane utwory
Uczestniczy w zabawie ze śpiewem
Próbuje śpiewać piosenki w duecie lub solo
Rozróżnia natężenie dźwięku cicho – głośno
Słucha kolęd, próbuje śpiewać proste kolędy
Aktywność ruchowa:
I
lustruje ruchem treść wiersza
Wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
Rozwija ogólną sprawność i zręczność
Doskonali umiejętność chodzenia na czworakach
Rozwija koordynację ruchową
Umiejętnie porusza się w kole wiązanym
Reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe