Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 4

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
wychowawcy grupy: Dorota Szulc
                               Agnieszka Malczewska

 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
NA GRUDZIEŃ
1. NADCHODZI ZIMA
2. CORAZ ZIMNIEJ
3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
4. WESOŁYCH ŚWIĄT
5. PŁYNIE CZAS
 
PIOSENKA    
   ,,STROJNISIA CHOINKA” 
Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
w stroiku z bibułki stoi choineczka.
   Ref:
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.
Hej! Kolęda, kolęda!
Kolory tęczowe w bombkach latarenkach -
choinka w kolorach strojna jak panienka. 
   Ref:
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.
Hej! Kolęda, kolęda!
Gra wicher zimowy w sadzie za oknami-
strojnisia choinka słucha razem z nami.
   Ref:
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.
Hej! Kolęda, kolęda!


 
WIERSZ
   ,,WIGILIA”
Ten wieczór pachnie choinką,
wesoło mruga lampkami.
Siedzimy razem przy stole,
dzielimy się życzeniami.
Za oknem kolędnicy,
kolędy nam śpiewają.
Pokój dla zwierząt, ludzi
w ten wieczór ogłaszają.
 
 Drodzy Rodzice! 
Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.