Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 4

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Magdalena Olek


TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MAJ
1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ MÓJ REGION
2. MOJA OJCZYZNA
3. ŁAKA W MAJU
4. ŚWIETO RODZICÓW
 

WIERSZ
,, Mama i tata’’
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.
PIOSENKA 
,, Najpiękniejsze miejsce świata’’ 
 I.  Są na całym świecie miasteczek tysiące
      i są też wioseczki jak z bajeczki.
      Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,
      tam domki, łąki, pola, rzeczki.
Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
       Tutaj swoje mam radości i troski.
       Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.
       To jest mój kawałek Polski.
       Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo,
       w tył i w przód!
       Taki to mój mały cud!
II. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.
     Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.
     Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.
     Ja także kocham miejsce swoje.

 ZADANIA NA MAJ

 • rozwijanie mowy,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 • zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem,
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • poznawanie budowy biedronki,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • określanie i porównywanie wzrostu dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.