Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               Magdalena Olek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MAJ

1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MOJ REGION
2. MOJA OJCZYZNA
3. ŁĄKA W MAJU
4. ŚWIĘTO RODZICÓW
 
PIOSENKA   
"ŻYCZENIA DLA MAMY"

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli
Ref: Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy
Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta
Ref: Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy.


WIERSZ 
„Moja Ojczyzna” 
Polska to moja Ojczyzna.
Jest mi niezwykle bliska.
Bliskie są domy i drzewa,
bliski skowronek, co śpiewa.
Bliskie są lasy i łąki,
bliskie wiosenne pąki,
rzeki, jeziora i stawy
wysokie i niskie trawy.
Polska to Ziemia Ojczysta
i zawsze będzie mi bliska.
Tu nigdy nie jestem sam,
bo Polska to jest mój kraj.
 ZADANIA NA MAJ
 • rozwijanie mowy,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 • zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem,
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • poznawanie budowy biedronki,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • określanie i porównywanie wzrostu dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.