Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               Marta Smolarek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
CZERWIEC
1. CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?
2. NA CO CZEKA PANI LATO?
3. ZA CO  KOCHAMY WAKACJA?
4. JAK DAĆ PRZEDMIOTĄ DRUGIE ZYCIE?
 
PIOSENKA
„Przedszkole ulubione miejsce”

1.My do szkoły nie pójdziemy, nie
pójdziemy, nie pójdziemy
Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu
Tutaj panie nasze miłe, nasze miłe,
nasze miłe
Tutaj czas beztrosko płynie, miło
płynie nam
Ref.: Przedszkole, przedszkole
ulubione miejsce moje
Tu chcę zostać jeszcze trochę zanim
pójdę w dalszą drogę
2.My do szkoły nie pójdziemy, nie
pójdziemy, nie pójdziemy
Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu
Tutaj wszyscy o nas dbają , o nas
dbają, o nas dbają
Tutaj wszyscy nas kochają, tak
kochają nas
Ref.: Przedszkole, przedszkole
ulubione miejsce moje
Tu chcę zostać jeszcze trochę zanim
pójdę w dalszą drogęWIERSZ 
,,Jedziemy na wakacje” 

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
 
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
 
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
                               
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc czerwiec
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, czytanie krótkich tekstów;  rozpoznawanie poznanych liter pisanych;
rozwijanie słuchu fonematycznego, wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry
określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach)
wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych
uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się
dostrzeganie różnic w funkcjonowaniu dzieci, dorosłych i starszych osób
zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia
dostrzeganie w swoim otoczeniu osób chorych i cierpiących, rozumienie ich potrzeb
graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych
wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności
unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości, akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów
wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski
poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej.
nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły
rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka
rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od
orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.