Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               Marta Smolarek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
STYCZEŃ
1. CZY MOŻNA COFNĄĆ CZAS?
2. KTO JEST KUCHARZEM LEŚNYCH LUDZI?
3. KTO TO TAKI: MAMA MAMY, TATA TATY?
4. DLACZEGO PEWIEN CZWARTEK JEST TŁUSTY?
 
PIOSENKA   
Babcia i dziadek
 
1. Kto się zna na komputerze? Babcia i dziadek!
Świetnie jeździ na rowerze? Babcia i dziadek!
Kto wciąż ze mną pizzę piecze? Babcia i dziadek!
 I kto wszystko wie o świecie? Babcia i dziadek!
 
 Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas,
       bo na wszystkim świetnie się zna?
      Kto zabierze mnie do kina, na basenie uczy pływać?             
 Zawsze chętnie mnie wysłucha.
Szepnie: „Kocham cię” do ucha.
I przygarnie mocno tak, że piękny staje się świat.
 
2. Kto z przedszkola mnie odbierze? Babcia i dziadek!
 I na spacer mnie zabierze? Babcia i dziadek!
Kto przytuli i pocieszy? Babcia i dziadek!
Przyjacielem jest najlepszym? Babcia i dziadek!

Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas…  


WIERSZ 
" Herbatka"
Babciu i dziadku ufajcie wnukom
oni na pewno szklanek nie stłuką.
Oni esencję zaleją wrzątkiem
I stół nakryją czystym obrusem.
Oni to wszystko zrobią na piątkę.
A może nawet na piątkę z plusem.
A nie mówiłam? Już jest herbatka.
Szklanka dla babci, szklana dla dziadka.
Już ją nalano, już ją podano.
Szklanki śpiewają piosenką szklaną.
Już herbatniki są do herbaty.
już się w herbacie rozpuszcza cukier.
Babciu opowiedz o tamtych czasach
Gdy byłaś wnuczką, a dziadek wnukiem.
Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc styczeń
określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów; organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy;
określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
określanie swoich zainteresowań;
inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
próby samodzielnego czytania;
formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego;
odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
wskazywanie pełnych godzin na zegarze;
mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej;
klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny;
wymienianie nazw miesięcy należących do lata;
zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, odczytywanie godzin na zegarze;
zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy;
zapoznanie z rytmicznym następstwem pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku;
zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością;
poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji;
wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów;
nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski;
podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
poznanie sposobów dbania o środowisko;
Odkrywanie litery j, J: małej i wielkiej, drukowej i pisanej.
rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8;
tworzenie kompozycji z figur geometrycznych;
podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty;
próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny;
wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
poznawanie historii rodziny, jej rodowodu;
Odkrywanie litery y, Y: małej i wielkiej, drukowej i pisanej;
rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9;