Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

wychowawcy grupy: Eliza Kubera
                               

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ


1.JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
2. BAWIMY SIĘ RAZEM


 
PIOSENKA
Nikt w przedszkolu się nie nudzi
Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!
Nie grymasi, nie marudzi,
bo tu nam fajnie jest.
Każdy zupkę zje z miseczki
Mniam, mniam, mniam!
Mniam, mniam, mniam!
I zatańczy do poleczki
Hopsasa! Hopsasa!
Już za ręce się łapiemy
Raz i dwa! Raz i dwa!
I w kółeczku tańcujemy
Oj, dana! Oj, dana!


WIERSZ 
Idziemy do przedszkola
przedszkole już nas woła.
Lalki, misie, klocki lego,
a więc rękę daj kolego!
Poskaczemy, pośpiewamy,
dobry humor tutaj mamy…


Cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc wrzesień
Przewidywane osiągnięcia dziecka trzyletniego na miesiąc WRZESIEŃ
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
Potrafi przedstawić się imieniem
Zna imiona dzieci w grupie
Uczy się używania zwrotów grzecznościowych
Zna otoczenie, w którym przebywa: kąciki tematyczne w sali, łazienka, szatnia
Poznaje zasady dotyczące bezpiecznej zabawy w ogrodzie
Uczy słuchać się nauczyciela i reagować na polecenia
Aktywność językowa:
Umie słuchać krótkich tekstów literackich
Nazywa przedmioty i osoby na obrazkach
Posługuje się określeniami: chłopiec, dziewczynka
Uczy się budować proste wypowiedzi, zrozumiałe dla otoczenia
Wykonuje ćwiczenia oddechowe: wdech nosem, wydech ustami
Aktywność matematyczna:
Poznaje w toku zabaw określenia: długi, krótki, duży, mały
Rozumie określenia: na dole, wysoko, nisko, obok
Rozwija orientację w schemacie własnego ciała
Liczy w dostępnym zakresie
Układa zabawki w określonym rytmie
Aktywność plastyczna i techniczna:
Wznosi budowle z klocków drewnianych
Zna możliwości wykorzystania piasku w zabawie
Zna sposób korzystania z farb plakatowych
Posługuje się kredkami, pędzlem, klejem
Rozpoznaje i nazywa kolory: biały, brązowy, żółty, czerwony
Aktywność słuchowa i muzyczna:
Uczestniczy w zabawach ze śpiewem
Reaguje na sygnały słuchowe
Doskonali poczucie rytmu
Zna i śpiewa poznane piosenki
Aktywność ruchowa:
Reaguje w zabawie na sygnały słowne i dźwiękowe
Uczestniczy w zabawach ruchowych
Przestrzega reguł zabawy
Wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
Podczas ćwiczeń bezpiecznie posługuje się przyborem