Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
STRONA
DRODZY RODZICE!

1. OD 1.09.2020 ROKU PLACÓWKA DZIAŁA STACJONARNIE
2. DO PLACÓWKI PRZYPROWADZAMY DZIECKO ZDROWE ​
3. PROSIMY WYCHOWAWCY DOSTARCZYĆ:​​
  • oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik 1)
  • zgodę na codzienny pomiar temperatury (załącznik 2)
  • deklarację pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik 3)                                                            
 
Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówkirodzic/opiekun:
   - dezynfekuje ręce swoje,
   - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania)
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez cały czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne oczekują w szatni w wyznaczonych godzinach na dzieci. Po rozebraniu dzieci kierowane są do swojej grupy przedszkolnej przez wyznaczonego pracownika, który odpowiada za wejście dziecka do wyznaczonej grupy przedszkolnej.
6. W razie podwyższonej temperatury dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola i pracownik informuje o zaistniałym fakcie dyrektora placówki.
7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
9. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 1.5 - 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
10. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę w holu głównym.


                                                       
                                                          

Załączniki artykułu

oswiadczenie o stanie zdrowia dziecka (docx) 0.01mb, (Pobrań: 182)
zgoda na pomiar tempertury (docx) 0.01mb, (Pobrań: 152)
deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu (docx) 0.08mb, (Pobrań: 158)
powrót