Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

DRODZY RODZICE!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
na nius
Prosimy zapoznać się z wytycznymi i procedurami, które zostały przygotowane na czas epidemii.
Treść wyżej wymienionych dokumentów znajduje się niżej.


  
Rodzice, którzy są zainteresowani uczęszczaniem dzieci do przedszkola proszeni są o kontakt  telefoniczny z przedszkolem 44 6467683. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu.
Rząd przypomina również rodzicom, by do przedszkola nie posyłali dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by do przedszkola nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi.Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówki:
    -  opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową wyrzuca do                  wyznaczonego pojemnika)
   - dezynfekuje ręce swoje,
   - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania)
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych przez cały      czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika 
i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
9. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
10. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę w holu głównym.


 

Załączniki artykułu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (docx) 0.01mb, (Pobrań: 166)
OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW - POMIAR TEMPERATURY (docx) 0.01mb, (Pobrań: 128)
powrót